Groen & Heesen Adviseurs voor mens en organisatie Onze adviesgroep is een netwerk van adviseurs, leiders, mediators en coaches. Onze opdrachtgevers zijn mensen en organisaties in de publieke, maar ook in de private sector die meer willen dan hun huidige problemen oplossen. Wij helpen onze opdrachtgevers hun toekomst vorm te geven. Adviseurs van Groen & Heesen werken samen met hun klanten. Direct en praktisch aan het verbeteren van de dagelijkse gang van zaken en tegelijkertijd aan de onderliggende, meer fundamentele veranderingen die nodig zijn voor een blijvende groei, een duurzame ontwikkeling, of een beter rendement. Wij hebben geleerd dat wat een organisatie nodig heeft, meestal al in huis is. Mensen kunnen veel meer dan ze doen. Vaak hebben vaste patronen aanwezige talenten versluierd. Mensen worden aangesproken op talenten die in het patroon passen, maar hebben er veel meer. Talenten die ze hebben opgedaan in vorige werkverbanden, doordat ze opleidingen volgden, kinderen opvoedden, zich ontwikkelden in hobby's; kortom door levenservaring. Wij nodigen mensen uit ook die talenten aan te bieden en te gebruiken. Voor zichzelf en voor hun organisatie. Iedere medewerker is van waarde voor de organisatie. Wij richten ons daarom niet alleen op managers of leiders, maar werken ook direct samen met 'uitvoerende' mensen in de organisaties van onze opdrachtgevers. De bijzondere rol die managers en leiders kunnen spelen in organisaties vatten wij in de term 'Uitnodigend leiderschap'. Leiderschap dat mensen uitnodigt zich te verbinden met elkaar, het doel en de klanten van de organisatie en hen stimuleert hun talenten in te zetten en te ontplooien. Wij helpen managers en leiders deze stijl in hun eigen situatie te ontwikkelen. Adviseurs van Groen & Heesen dragen bij aan het ontwikkelen van 'Leerkracht'. Dat is het vermogen dat groeit bij (groepen) mensen als zij zich met elkaar en met een gemeenschappelijk doel verbinden; als zij in een sfeer van openheid en integriteit gezamenlijk aan de slag zijn en als zij elkaar voortdurend uitnodigen hun talenten in te zetten. Dat is goed voor mensen. Dat kun je merken aan degenen die het ervaren. En dat is weer goed voor hun organisaties. Dat kun je horen van hun klanten Nico Groen Adviseur met meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden en uitvoeren van uiteenlopende verandertrajecten; Korte intensieve strategie-ontwikkelingsacties en interventies in conflicten, maar ook langduriger heroriëntatie, fusie- en organisatieveranderingsprocessen. Werkzaam als ontwerper, coach, (project-)leider, commissaris of tijdelijk directeur in bedrijven, bij instellingen en overheden. Heeft een rijke ervaring met het leiden van werkconferenties, ook met grotere aantallen deelnemers. Coacht en traint mensen in samenwerkingsverbanden of individuele managers en professionals in uiteenlopende en vaak onalledaagse vormen. Kent de mogelijkheden en beperkingen van verschillende vormen van zelforganisatie. Weet hoe de hazen lopen in organisaties en kent het verschil tussen de situatie op de conferentie en die in de praktijk van de organisatie. Daarom staat een praktische en directe benadering van vraagstukken voorop. Stimuleert mensen zelf verantwoordelijkheid en zekere risico's te nemen en kan hen zo helpen hun organisatie werkelijk te veranderen. Prefereert korte, inspirerende presentaties of intensieve werkconferenties boven het schrijven van rapporten. CV Bestuurskundige van de THTwente, als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam geweest bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds 1982 zelfstandig management- en organisatieadviseur. Tot 1988 vennoot van Adviesgroep Mens en Organisatie NV te Amsterdam. Vanaf 1988 partner in Cassee/Groen/Runderkamp, management adviseurs te Amsterdam en Groen&Heesen verandermanagement BV te Lochem. Sinds 1996 ook partner in Associated Business Consultants te Groningen en in Eissens & Keus, inspirerende partners in verandering te Wijk bij Duurstede. Directeur van Werknemers Participatie Rotaform BV, grafisch bedrijf te Lelystad en lid van de Raad van Commissarissen van Safan BV, machinefabriek te Lochem. Portfolio Nico Groen Verschillende ziekenhuizen Begeleiden en voorzitten maatschappen medische specialisten ter verbetering van de onderlinge samenwerking en bevordering van de kwaliteit. Ontvlechten Intensive Care unit uit specialistische afdeling en integratie in algemene IC academisch ziekenhuis. Verschillende onderwijsinstellingen Voorzitten van het onderwijsnetwerk ‘Belvedere’, een leerstoel aan de VU, de TU Delft en de Wageningen Universiteit op het gebied van Cultureel Erfgoed. ‘Informateur’ voor de opzet van een Erfgoed Opleiding voor de praktijk. Ontwikkelen en realiseren Management Development trajecten voor TU Delft, UvA, Hogeschool van Amsterdam en Amsterdamse Hogeschool voor Techniek. Raden voor Rechtsbijstand Gedurende twee maal een half jaar voeren van de directie van de Raad Arnhem in een periode van grote veranderingen in de productieorganisatie. Als bestuurlijk projectleider bijdragen aan landelijke stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand en invoering Juridische Loketten. Verschillende opdrachtgevers (KNVB, CSS, KHN, Handbal Verbond) Leiden eendaagse conferenties voor grotere groepen deelnemers (40-80 pp.) over bijv. invoeren nieuw beoordelings- en beloningssysteem, samenvoeging bedrijfsonderdelen, nieuwe strategie, conflicten, etc. Producent van radarsystemen; Omroep Productiebedrijf Beoordelen business-saneringsplan en leiden gesprekken aandeelhouder, directie, OR daarover. Contra-expertise voor OR en personeel over het ondernemingsplan voor een verzelfstandigingsoperatie. In opdracht van directie begeleiden van de OR bij het onderhandelen daarover. Stichting voor ZMOK-onderwijs Begeleiden bestuur en management bij het realiseren van een verdubbeling van de capaciteit van het onderwijs aan moeilijk opvoedbare kinderen. Van het opsporen van potentiële ZMOK-leerlingen en het ontwikkelen van een passend curriculum tot het realiseren van nieuwe schoolgebouwen en -voorzieningen en het aanpassen van de organisatie. Politiekorpsen Ontwikkelen en uitvoeren programma ter bevordering van 'integer' handelen voor ± 1000 politiemensen, trainen trainers en begeleiden korpsleiding bij de uitvoering van dat programma; bemiddelen in conflicten tussen burgers en politiekorps; vormen en trainen van 'innovatieteam' om een 'lerende' organisatie te vormen; begeleiden opzet en vormen team interne fraude- en corruptiebestrijding. Contact Groen & Heesen Rosmolenstraat 84 7241 VR Lochem Telefoon 0573 25 19 50 Secretariaat 033 460 38 78 E-mail nico.groen@groen-heesen.nl wilma.heesen@groen-heesen.nl theo.hermsen@groen-heesen.nl Kamer van Koophandel 08065158 BTW NL 8126.76.154.B.01 Routebeschrijving Rijdend op de A1 tussen Deventer en Almelo, kiest u afslag Lochem / Holten. U gaat richting Lochem via de N332. U passeert Laren. In Lochem rijdt u over de brug van het Twentekanaal en vervolgens direct links: afslag Lochem. Dat is de Larenseweg. Na ongeveer 500 meter neemt u de eerste weg rechts (voor de Saab garage): de Eekmolenweg. Vervolgens de tweede straat rechts, de Rosmolenstraat. U vindt Groen & Heesen op nummer 84.